سامانه دوره های آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

معرفی دوره ها

دوره‌های در حال برگذاری و یا معرفی شده در
سامانه‌ی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

معرفی دوره‌های آموزشی

واحد آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
کارگاه دانش افزایی تئوری مربیگری درجه 1

کارگاه دانش افزایی تئوری مربیگری درجه 1

عمومی کارگاه تئوری
تئوری مربیگری درجه 1

تئوری مربیگری درجه 1

عمومی کارگاه تئوری