سامانه دوره های آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره‌های آموزشی کارگاه کمک های اولیه باشگاه داران

کارگاه کمک های اولیه باشگاه داران
  • نوع برگزاری: کارگاه تئوری
  • سطح دوره: عمومی عمومی
  • امتیاز دوره: 2 امتیاز
  • تعداد دروس: 0 درس
  • حداکثر تعداد واحد: 4 واحد
  • حداقل سن: 18 سال

توضیحات

سرفصل دروس: اصول ایمنی، خود امدادیی و دگر امدادی، ارزیابی مصدوم، حمایت های حیاتی پایه، خونریزی و شک، زخم ها و پانسمان، تروما، آتل بندی، نجات و حمل مصدوم، کیف کمک های اولیه، مسمومیت ها، CPR، سوختگی ها.

خصوصیات دوره

برابر دستورالعمل برگزاری کارگاه های مربوط به اخذ و تمدید مجوزهای باشگاه های ورزشی

1- حضور فعال شرکت کننده در جلسات دوره.
2- ارائه تکلیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه.
3- تائید امور باشگاه ها ، واحد آموزش اداره شهرستان و نهایتا اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان.

4- مدت اعتبار گواهینامه ها از زمان صدور به مدت 2 سال می باشد.

عبارت امنیتی را وارد نمایید.