سامانه دوره های آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره‌های آموزشی کارگاه مدیریت ورزشی باشگاه داران

کارگاه مدیریت ورزشی باشگاه داران
  • نوع برگزاری: کارگاه تئوری
  • سطح دوره: عمومی عمومی
  • امتیاز دوره: 2 امتیاز
  • تعداد دروس: 1 درس
  • حداکثر تعداد واحد: 4 واحد
  • حداقل سن: 18 سال

توضیحات

سرفصل دروس: تعریف مدیریت، مدیریت و رهبری، ویژگیهای رفتاری مدیر ورزشی، تعریف وزارت ورزش و جوانان، آشنایی با سازمان های ورزشی داخلی و بین المللی، مدیریت و برنامه ریزی در ورزش، مدیریت اماکن ورزشی، مدیریت اعزام ها، مسابقات و اردوهای ورزشی ویژه موسسان و مدیران داخلی باشگاه های ورزشی

خصوصیات دوره

  • مدیریت ورزشی باشگاه داران 20 واحد ، نمره قبولی: 14 ، هزینه درس: 40000 تومان

برابر دستورالعمل برگزاری کارگاه های مربوط به اخذ و تمدید مجوزهای باشگاه های ورزشی

1- حضور فعال شرکت کننده در جلسات دوره.
2- ارائه تکلیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه.
3- تائید امور باشگاه ها ، واحد آموزش اداره شهرستان و نهایتا اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان.

4- مدت اعتبار گواهینامه ها از زمان صدور به مدت 2 سال می باشد.

عبارت امنیتی را وارد نمایید.